• سانتریفیوژ آزمایشگاهی  سانتریفیوژ آزمایشگاهی 8شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیکر ارلن بالن آزمایشگاهی شیکر ارلن بالن آزمایشگاهی برای هم زدن مایعات در ظروف آزمایشگاهی برای اعمالی همانند ارزیابی ها، پیرامون های کشت، رنگ آمیزی، تحلیل های داروشناسی، آنالیز آلودگی آب و همولیز بهره‌گیری می شوند

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون آزمایشگاهی 55 لیتری از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور 55 لیتری دیجیتال انکوباتور برگرفته از واژه لاتین incubare به معنای پرور شدادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده  می باشد که به منظور نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو  آزمایشگاهی  اتوکلاو  آزمایشگاهی 10 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری جوش15لیتری  بن ماری دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هست با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در بن ماری می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آب مقطر گیری 3 لیتر در ساعت دستگاه آب مقطر گیری می تواند اکثر مواد معدنی ، فلزات ، مواد شیمیایی آلی و میکرو ارگانیسم ها را از آب را حذف کنند . یک دستگاه آب مقطر گیری پاک و به خوبی نگاه داشته شده بیش از 95 درصد مواد معدنی ، از جمله سدیم ، سولفات ، نیترات و آرسنیک را حذف خواهد کرد . 

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون خلاء 55 لیتری: آون خلاء  آون خلاء یا خشک کن خلاء محفظه ای هست که عمل خشک کردن در خلاء در آن صورت می گیرد. اغلب در صنایع داروسازی این وسیله را آون خلاء (Vacuum Oven) می نامند

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ph متر قلمی AZ8685 ph متر قلمی phمتر آزمایشگاهی  وسیله ای الکترونیکی برای سنجش پتانسیل H "اسیدی یا قلیایی" در محیط مورد نظر می باشد و معمولا شامل دو قسمت اصلی الکترود "سنسور"و دستگاه pH متر "ترنسمیتر"  می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • EC/TDS متر قلمی8361 هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر چشمی  32-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ آزمایشگاهی 4 شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون آزمایشگاهی 35 لیتری از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور هوشمند انکوباتور100لیتری هوشمند انکوباتور آزمایشگاهی برگرفته از واژه لاتین incubare به معنای پرور شدادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده  می باشد که به منظور نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو  آزمایشگاهی 25 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری سرولوژی25لیتری بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آب مقطرگیری 3 لیتر در ساعت کندانسور شیشه ای دستگاه آب مقطر گیری می تواند اکثر مواد معدنی ، فلزات ، مواد شیمیایی آلی و میکرو ارگانیسم ها را از آب را حذف کنند . یک دستگاه آب مقطر گیری پاک و به خوبی نگاه داشته شده بیش از 95 درصد مواد معدنی ، از جمله سدیم ، سولفات ، نیترات و آرسنیک را حذف خواهد کرد 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ph متر قلمی AZ8686 دستگاه پی اچ متر قلمی phمتر وسیله ای الکترونیکی برای سنجش پتانسیل H "اسیدی یا قلیایی" در محیط مورد نظر می باشد و معمولا شامل دو قسمت اصلی الکترود "سنسور"و دستگاه pH متر "ترنسمیتر"  می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • EC/TDS متر قلمی8351 هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر چشمی 92-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ آزمایشگاهی 16شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فور140لیتری هوشمندفن دار از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور یخچالدار یک انکوباتور یخچال دار برای حفظ دمای ثابت بر اساس الزامات خنک کننده برای تحقیق طراحی شده است. تنظیمات درجه حرارت معمولی از -50 ° C تا 65 ° C بر اساس انواع مختلفی از نوع کنسرو است، هر چند گردش هوا مجاز است بیشتر استفاده می شود. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو آزمایشگاهی 75 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری آزمایشگاهی ترموستاتیک بن ماری جوش6خانه ترموستاتیک بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر رومیزی مدل86501 pH متر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PH مواد هست. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر (probe) و اندازه‌گیر (meter) هست. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و اندازه pH را نمایش می‌دهد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ prp سانتریفیوژ prp دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا کاربرد می‌شود. از دستگاه سانتریفیوژprp برای متمایز کردن ذرات جامد از یک مایع یا بخش مخلوط مایعات به اجزای مختلف کاربرد می‌شود. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون200لیتری هوشمندفن دار از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو  آزمایشگاهی 100 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری 8 خونه ترموستاتیک بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PHمتر پرتابل8601 PHمتر pH متر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PH مواد هست. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر (probe) و اندازه‌گیر (meter) هست. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و اندازه pH را نمایش می‌دهد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیکر لوله ورتکس شیکر لوله برای لوله های گریز از مرکز، لوله های آزمایش یا فلاسک های کوچک مفید است. دستگاه شیکر لوله یا همان ورتکس وسیله ای ست که برای مخلوط کردن نمونه های تو لوله با حجم های کم کاربرد دارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری جوش4خانه ترموستاتیک بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ هماتوکریت آزمایشگاهی از دستگاه سانتریفیوژهماتوکریت برای اندازه گیری و سنجش اندازه هماتوکریت موجوددر خون مصرف می شود اصول کار سانتریفیوژ هماتوکریت  یا سانتریفیوژمیکروهماتوکریت براساس نیروی فرار از مرکز می باشد و درتمامی آزمایشگاههای تشخیص طبی وجوددارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر خاک PHمتر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PHخاک استفاده می شود.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود شیمیایی عرض 100 ارتفاع200عمق 60 هود شیمیایی آزمایشگاهی برای ایمنی هر محیط آزمایشگاهی ضروری است. هود های کیمیایی  آزمایشگاهی به عنوان حفاظت در برابر گازهای سمی و بخار کار می کنند، با کشیدن هوا از اتاق و آزاد کردن آن در بیرون و یا فیلتر کردن آن به داخل اتاق

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود شیمیایی آزمایشگاهی هود شیمیایی عرض 120 ارتفاع240 عمق 75 هود شیمیایی آزمایشگاهی برای ایمنی هر محیط آزمایشگاهی ضروری است. هود های شیمیایی  آزمایشگاهی به عنوان حفاظت در برابر گازهای سمی و بخار کار می کنند، با کشیدن هوا از اتاق و آزاد کردن آن در خارج و یا فیلتر کردن آن به داخل اتاق

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود شیمیایی  هود شیمیایی عرض 150 ارتفاع 240 عمق 75 هود شیمیایی آزمایشگاهی برای ایمنی هر محیط آزمایشگاهی ضروری است. هود های شیمیایی  آزمایشگاهی به عنوان حفاظت در برابر گازهای سمی و بخار کار می کنند، با کشیدن هوا از اتاق و آزاد کردن آن در خارج و یا فیلتر کردن آن به داخل اتاق. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر آب سرد تک آزمایشگاهی شیر آلات اساس ی آزمایشگاهی شما به عنوان عضوی ثابت از سینک شما به کار گرفته می شوند . این شیر آلات زیاد مانند به شیر آلات حمام یا آشپزخانه هستند چون همان کار فراهم سازی آب گرم و سرد را برای شستشو و زیر آب گرفتن ابزارها های آزمایشگاهی انجام می دهند 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی3 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی2.5 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی3 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • جارتست 6 سلولی آزمایشگاهی جارتست  آزمایشگاهی  روش مانند سازی کردن یک فرآیند تصفیه ی آب به میزان کامل است، یعنی در اختیار اپراتور های سیستم ایده ای در رابطه با نحوه ی رفتار مواد شیمیایی تصفیه کننده و عملکرد آن با نوع خاصی از آب خام ، قرار می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • جارتست 4 سلولی آزمایشگاهی جارتست  آزمایشگاهی  روش مانند سازی کردن یک فرآیند تصفیه ی آب به میزان کامل است، یعنی در اختیار اپراتور های سیستم ایده ای در رابطه با نحوه ی رفتار مواد شیمیایی تصفیه کننده و عملکرد آن با نوع خاصی از آب خام ، قرار می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سروفیوژ آزمایشگاهی دیجیتال دستگاه سرفیوژ همان سانتریفیوژ هست با سایز کوچکتر که بیشتر جهت سانتریفیوژ کردن لوله های تستگاهی و تست های دسته خونی و کراس مچ به کار میرود. از برتری های این دستگاه میتوان به تایمر دار بودن آن اشاره نمود . رابط کاربری طراحی شده زیاد ساده و قابل فهم هست به صورتی که کاربر به راحتی میتواند با دستکاه کار کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فن سانتریفیوژ هود 1400 دور فن سانتریفیوژ 1400 دور با موتور های مختلف با پوسته تولید داخل با حلزونی بزرگ می باشند این فن ها  مخصوص هود های با ابعا د بزرگ از قبیل 100،120،150 ,   است  که نیاز به مکندگی هوا با توان بالا با صدای مکش بسیار کم هستند .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فن سانتریفیوژی2800دور: فن سانتریفیوژ 1400 دور با موتور های تولید چین و فرانسه با پوسته تولید داخل با حلزونی بزرگ می باشند این فن ها  مخصوص هود های با ابعا د بزرگ از قبیل 150  و  180    است  که نیاز به مکندگی هوا با توان بالا با صدای مکش بسیار کم هستند .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • روتاتور vdrl روتار آزمایشگاهی روتاتور آزمایشگاهی دستگاهی که دارای صفحه ای هموار و مستطیل شکل است که حركت دوراني دارد لغایت مواد و محلول داخل لوله شيشه اي يا ظروف ویژه روي اين صفحه پیمان داده شوندتا از راكد شدن و يا از خاتمه نشين شدن آن جلوگيري شود. عموما از این دستگاه برای آزمایش های بیولوژیک و میکروبیولوژیک کاربرد میشود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دستگاه میکروفیوژ آزمایشگاهی از بین تجهیزات آزمایشگاهی متداولی که وجود دارند می توان میکروفیوژ ( میکرو سانتریفیوژ ) را اسم برد که به منظور چرخاندن مثال های محدود مایع در سرعت های بالا مصرف می شود .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میکسر هماتولوژی آزمایشگاهی از میکسر هماتولوژی برای مخلوط کردن و همگن نگه داشتن خون و هر سوسپانسیون دیگر دارای دو جنبش چرخشی و الاکلنگی بطور همزمان بوده که 30 دور در دقیقه گردشی و 4 دور دقیقه الاکلنگی می چرخد

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میکسر خورشیدی از میکسر خورشیدی یا شیکر خورشیدی برای مخلوط کردن به عبارت سایر سر و ته کردن بطور کامل مایعات درون لوله ها مصرف میشود. دستگاه بصورت دورانی جنبش میکند تا مایعات درون لوله ها بطور کامل همگن گردد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میکسر آزمایشگاهی 2000دور دیجیتال میکسر آزمایشگاهی  میکسر میله ای فول دیجیتال خوب مواد با ویسکوز کم - میکسر میله ای فول دیجیتال خوب مواد با ویسکوز کم جهت هم زدن و مخلوط کردن مواد استفاده می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیرآلات گاز آزمایشگاهی

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر رومیزی PH متر رومیزی مدل AZ-86502

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ORP/ PH متر پرتابل مدل 8651

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنداکتیویمتر و TDS متر پرتابل کنداکتیویمتر و TDS متر پرتابل مدل 8306

  3 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنداکتیویمتر پرتابل  کنداکتیویمتر پرتابل مدل AZ 8301

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • TDS متر و EC متر قلمی مدل AZ-8361

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • EC متر قلمی EC متر قلمی مدل AZ 8351

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنداکتیویمتر رومیزی مدل AZ 86503 کنداکتیویمتر رومیزی  هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • مولتی متر پرتابل  مولتی متر پرتابل مدل AZ 8603

  1 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
سازنده