کاربرد آون آزمایشگاهی

کاربرد آون آزمایشگاهی

کاربرد آون در آزمایشگاه

آون های آزمایشگاهی، همچنین به عنوان آون های آزمایشگاهی نامیده می شوند، برای استریل زباله زباله های زیست محیطی، ابزارهای تشخیصی یا رسانه ها / معرف ها برای آزمایش های آسپتیک مورد کاربرد قرار می گیرند.
آنها در ضمن برای خشک کردن، حرارت دادن، تست تنش های محیطی مثل تغییرات دما، نور و رطوبت کاربرد می شوند. آون های آزمایشگاهی می توانند در آزمایشگاه های گوناگون مانند آزمایشگاه تشخیصی برای خشک کردن اسلایدهای میکروسکوپ، یک آزمایشگاه پژوهشی برای تست محصولات با دمای های گوناگون برای استوار یا یک آزمایشگاه صنعتی با به کارگیری اتوکلاو برای استریل کردن یک تکه بزرگ تجهیزات کاربرد شوند.
چه چیزی باید در هنگام گزینش یک آون آزمایشگاهی مورد توجه پیمان گیرد؟
آون آزمایشگاه یدر مجموعه ای از اندازه ها موجود است. آنها می توانند در اندازه کوچکتر باشند، مشابه یک آون بنچوپ یا یک واحد آزاد. بعضی از خاصیت های حمل و نقل، که سودمند است در هنگام کار در محیط‌ های مختلف. علاوه بر این، محدوده دمای کاری کلیدی است و به برنامه شما ارتباط دارد. حداکثر درجه حرارت نیز متغیر است از -185C برای محفظه ثبات به 350C برای خشک کردن اجاق گاز

اهمیت آون هوای داغ در صنایع مختلف

آون هوای داغ داغ در صنایع مختلف کاربردی و تحقیقاتی نیز مورد بهره‌گیری پیمان می گیرد. در صنایع همانند زیست فناوری، واحدهای دارویی و تولیدی، برای درمان، انجماد، خشک کردن و عقیم سازی کاربرد می شود. با این حال، برخی مواقع اوقات نرم اسباب نیاز به شرایط مختلف تست همانند محدوده دمای کاری مختلف دارد و به همین انگیزه دربایستن به طیف گسترده ای از اجاق ها برای برآورده ساختن خواسته ها است.

استریلیزاسیون خشک، فرایند دفع زدایی ظروف و وسایل پس از استفاده است. استرلیزه شدن هوای داغ به طور معمول در برنامه های کاربردی زیست پزشکی، بیش از حتماً استریلیزاسیون ترجیح داده می شود. این برای ظروف مناسب تر است.
فرایند خشک کردن فرآیند است که در آن یک مونث در معرض حرارت پیمان می گیرد لغایت ترکیب را سخت تر کند. این را می توان با ترکیب جریان هوا با گرما انجام داد. این یا برای خشک کردن یا برای بهبود نمونه پیش از تست بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مفصل در پلاستیک و لاستیک در تحقیقات پلیمری، فناوری نانو و صنایع نیم هادی بهره‌گیری می شود.
آنیلینگ فرآیند تشعشع مواد به دمای بالا و سپس به دمای ذیل است. این پیشه برای بالا بردن خواص مواد و یا کاربرد در اثناء ریختن یا شکل دادن به یک ماده انجام می شود. در متالوژی، به طور مفصل ای برای افزایش قابلیت انعطاف پذیری مواد کاربرد می شود. آون های باره استفاده برای خنک کردن دربایستن به لوله های فولادی ضدزنگ برای انتها دادن پلاستیک به کاتتر و سرنگ.
خشک شدن مثال بدون تأثیر خواص طبیعی آن یک وظیفه پیچیده است. آون های هوای داغ آزمایشگاهی در آزمایشگاه های زیست پزشکی، آزمایشگاه های بالینی و آزمایشگاه های دیگر دیده می شوند. این هم برای خشک کردن اقلام به یک سطح ویژه یا برای رفع نم بیش از کران از مثال استفاده می شود. به غیر از این، آن را برای خشک کردن ظروف و وسایل نمدار استفاده می شود.
در آزمایشگاه عمومی، آون ها برای خشک کردن و گرمایش کاربرد می شود. اما در صنایع، آن را با برخی از نقطه نظر های گوناگون بهره‌گیری می شود. این به طور مفصل ای در قبل امتحان مثال کاربرد می شود قبل از آزمایش برای تنش، فشرده سازی، تغییر شکل، انحراف و غیره بهره‌گیری های دیگر از اجاق گاز داغ آزمایشگاه؛
آون اجزای بایسته بسیاری از آزمایشگاه ها می باشد و می تواند در فرآیندهای گوناگون شامل ظروف خشک کردن، مثال های خشک، ذوب و واکنش های کیمیایی مورد بهره‌گیری پیمان گیرد. ولی با بسیاری از خطرات احتمالی که با به کارگیری آون های آزمایشگاهی می آید، کاربران همیشه باید به خاطر داشته باشند که نخست ایمنی را پیمان دیتا اند.
تعداد زیادی از خاصیت های ایمنی موجود برای آون های آزمایشگاهی مشتریان را قادر می سازند ایمنی خویش را به دست بگیرند. و حداقل، کاربران آون آزمایشگاهی عاقل به خواندن دستورکار های ایمنی خود می باشند.

آون های آزمایشگاهی

آون های آزمایشگاهی برای خشک کردن و نم از محصولات بهره‌گیری می شوند؛ از این جهت آنها نیز به طور کلی به عنوان اجاق های نم شناخته می شوند. آنها عمدتا در محیط های تحقیقاتی و تولیدی کاربرد می شوند که در آن خشک کردن سریع و حذف رطوبت بیش از مرز مورد دربایستن است، مانند صنایع دارویی و شیمیایی.

یک خاصیت کلیدی در پروسه خشک کردن یک دمای متغیر و مهار شده است که برای تبخیر از پوشش های آب و تعیین رطوبت در مواد غذایی بایسته است. خشک کردن تند با ترانسفورماتور مجاور موثر است که طرفداران آن را در اطراف اجاق گاز توزیع می کنند.

نظرات بازدیدکنندگان