• انکوباتور 55 لیتری دیجیتال انکوباتور برگرفته از واژه لاتین incubare به معنای پرور شدادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده  می باشد که به منظور نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور هوشمند انکوباتور100لیتری هوشمند انکوباتور آزمایشگاهی برگرفته از واژه لاتین incubare به معنای پرور شدادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده  می باشد که به منظور نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور یخچالدار یک انکوباتور یخچال دار برای حفظ دمای ثابت بر اساس الزامات خنک کننده برای تحقیق طراحی شده است. تنظیمات درجه حرارت معمولی از -50 ° C تا 65 ° C بر اساس انواع مختلفی از نوع کنسرو است، هر چند گردش هوا مجاز است بیشتر استفاده می شود. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
سازنده