محصولات جدید

 • شیر گاز رومیزی یک طرفه

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر گاز زیر شلفی یا رو شلفی

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر گاز هود کوچک

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر گاز رومیزی چهار طرفه

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر گاز رومیزی دو طرفه

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر گاز رومیزی آزمایشگاهی

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • خروجی گاز 45 درجه

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • دستگاه اکسیژن متر اکسیژن متر (DO) پرتابل AZ مدل 8403

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دستگاه شوری سنج شوری سنج قلمی مدل AZ-8371

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • مولتی متر پرتابل  مولتی متر پرتابل مدل AZ 8603

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • EC متر قلمی EC متر قلمی مدل AZ 8351

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • TDS متر و EC متر قلمی مدل AZ-8361

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنداکتیویمتر پرتابل  کنداکتیویمتر پرتابل مدل AZ 8301

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنداکتیویمتر و TDS متر پرتابل کنداکتیویمتر و TDS متر پرتابل مدل 8306

  3 نقد(ها)
  بیشتر
 • ORP/ PH متر پرتابل مدل 8651

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر رومیزی PH متر رومیزی مدل AZ-86502

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • pH متر پرتابل pH متر پرتابل مدل AZ 8651 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر پرتابل مدل 8601 AZ خرید PH متر پرتابل  PH / ORP متر پرتابل مدل 8601 AZ

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر رومیزی AZ مدل 86552 PH متر چیست؟ pH متر برای تعیین غلظت یون هيدروژن ]+ H[ در یک محلول کاربرد دارد. اگر اين دستگاه با احتياط استفاده و كاليبر ه شود، قدرت اسيدي محلول را انداز هگيري ميكند. pH مترها گاهي دستگاه تجزیة pH ، نمايشگر pH و یا سيستم الكتروشيمي 1 نیز نامیده می شوند.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ph متر قلمی  ph متر قلمی 0.1 AZ تایوان مدل 8685

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • پ هاش متر قلمی AZ 8651  فروش پ هاش متر قلمی AZ 8651 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر آب دیواری با علم U کوتاه خرید شیر آب دیواری با علم U کوتاه شیر آب دیواری با علم U کوتاه برای نصب بر روی شلف یا پایه 30 سانتی و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد . آلیاژ بکار رفته در شیر آب دیواری با علم U کوتاه از فلز برنج فشرده شده می باشد .پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر آب رومیزی سه نازل خرید شیر آب رومیزی سه نازل آلیاژ بکار رفته در شیر آب رومیزی سه نازل از فلز برنج فشرده شده می باشد .پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .این شیر برای نصب بر روی میزهای یک طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دی بوتیل سولفید مرک آلمان خرید دی بوتیل سولفید مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • 1-هگزن مرک آلمان  فروش خرید 1-هگزن مرک آلمان 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دی اتیل اتر مرک آلمان فروش دی اتیل اتر مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتیلن گلایکول مرک آلمان فروش اتیلن گلایکول مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • متیل رد مرک آلمان خرید متیل رد مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتیل استو استات مرک آلمان خرید اتیل استو استات مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • 1-هپتانول مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کلریدریک اسید مرک المان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیتیم پرکلرات مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ان- پنتان مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محلول استاندارد فلوراید

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سدیم کلرید مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • پتاسیم برمید مرک آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • 2,1-فنیلن دی آمین

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سوسپانسیون سدیم هیدرید کد 814552

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • 2-فوریل کلرید کد 820169

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • گیمسا کد مرک 109204 آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ان پنتیل آمین کد 807333

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست محیط کشت های مرک آلمان کشت باکتری: به رشد دادن باکتری‌ها روی مواد مورد نیاز آن‌ها کشت (culture) می‌گویند. باکتری‌ها مانند هر موجود  زنده‌ی دیگری برای رشد به مواد غذایی نیاز دارند. آن‌ها به واسطه‌ی اندازه‌ی کوچک‌شان و سیستم فیزیولوژی ویژه‌ای که دارند تنها قادر به دریافت مواد غذایی محلول می‌باشند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر دیجیتال 88-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 •  رفرکتومتر دیجیتال 45-0 ک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر چشمی 80-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر چشمی 62-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر چشمی 92-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رفرکتومتر چشمی  32-0 یک رفرکتومتر یک روش نوری است که برای اندازه گیری میزان نور خاموش و یا لرزش هنگامی که از طریق یک ماده حرکت می کند استفاده می شود. این کار می کند زیرا نور در سرعت های مختلف در رسانه های مختلف حرکت می کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت برد پارکر آگار مرک

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت سالمونلا شیگلا اگار مرک آلمان کد 107667

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت سابرو دکستروز آگار مرک محیط کشت سابرو دکستروز آگار محیطی اسیدی است که برای جدا نمودن انواع گونه های قارچ مورد استفاده قرار می گیرد.از این محیط بصورت ترکیب با آنتی بیوتیکهای مختلف می توان استفاده کرد و میتوان قارچهای پاتوژن را از مواد بسیار آلوده به قارچ و باکتری جدا نموn.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط سلنیت سیستین برات

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط سیمون سیترات

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت TCBS تی سی بی اس آگار

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت تتراتیونات براث

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت ویولت رد بایل آگار Violet Red Bile Agar

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بایل اسکولین آزاید آگار مرک کد 100072 - Bile Aesculin Azide Agar

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط یست اکسراکت آگار(YGC)

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت تریپتون واتر Tryptone Water

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت تریپتون سوی آگار(کازو آگار)

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت مک کانکی براث

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • تریپتوز سوی براث TSB (کازو براث) محصول Merck آلمان

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت گیولیتی کانتونی براث

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت فنل رد براث Phenol Red Broth Base

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت آگار آگار  مرک

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت بلاد آگار Blood Agar  بلاد آگار یک محیط کشت غنی جهت تشخیص و کشت بسیاری از میکروارگانیسم­ها به ویژه باکتری­های مشکل پسند از جمله Streptococci می­باشد. E.M.B Agar یک محیط کشت انتخابی می­باشد که جهت تشخیص یا کشت باکتری های گرم منفی روده ای از جمله انتروباکتریاسه استفاده می­شود

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت بروسلا آگار مرک محیط کشت بروسلا آگار ایبرسکو در مقادیر 100 و 500 گرمی جهت جداسازی و کشت گونه های بروسلا موجود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • 1 کلرو پروپان مرک 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت ائوزین متیلن بلو مرک

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت لاکتوز براث مرک محیط کشت لاکتوز براث به منظور استفاده برای تشخیص کلیفرم ها در آب و فاضلاب بکار برده می شود این محیط از نظر شکل فیزیکی مایع بوده که در لوله های آزمایش تقسیم می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت لیسین آیرون آگار

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت  مانیتول سالت محیط کشت افتراقی برای تشخیص باکتری هایی است که در درصد بالای نمک می توانند رشد کنند برای نمونه  استافیلوکک کواگولاز مثبت در این محیط کلونی های زرد رنگی تولید می کند و استافیلوکک های کواگولاز منفی کلنی های کوچک و صورتی یا قرمز رنگی تولید می کنند و هیچ گونه تغییر رنگی در محیط ایجاد نمی کنند .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت مولر هیلتون آگار مولر هینتون آگار، یک پیرامون شفاف و مفید در آزمایش تعیین حساسیت ارگانیسم­ها نسبت به آنتی بیوتیک است. این محیط همچنین برای تست هیدرولیز نشاسته مفید است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • برین هارت اینفیوژن آگار Heart Infusion Brine برین هارت اینفیوژن آگار  یک محیط مغذی است که برای جداسازی و رشد باکتریهای سخت رشد مورد استفاد قرارمیگیرد. برای غنی کردن محیط میتوان به آن خون اضافه نمود.این محیط برای جداسازی اولیه باکتریهای هوازی ازنمونه های کلینیکی مناسب میباشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت نوترینت براث نوترینت براث BrohNutrient ازابن محیط برای مشخص کردن میزان آلودگی نمونه ها استفاده میگردد که احتمال آلوده بودن آنها به میکروارگانیسم ها کم میباشد . با اضافه نمودن 05/0% ماده تلوریت پتاسیم به یک لیترا زآن محیط مناسب رشدListeria monocytogenes فراهم میگردد.همچنین با اضافه نمودن سرم خون اسب یا گوسفند میتوان ازآن برای جداسازی میکروب های...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت سلنیت انریچمنت براث

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ستریماید آگار Cetrimide Agar یک محیط انتخابی برای جداسازی Pseudomonas aeruginose از نمونه های کلینیکی است. وجودماده ستریماید در محیط از رشد سایر باکتری ها جلوگیری می نماید . با استفاده از این محیط قدرت باکتریها را در تولید Pyocyanin , Fluorescein ارزیابی و آنها را شناسایی می کنیم..

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت  تریپل شوگر ایرون آگار  مرک محیط کشت  تریپل شوگر ایرون آگار  مرک این محیط تقریبا مشابه محیط کلیگر آیرون آگاراست و یکی از محیط های افتراقی برای جداسازی آنتروباکتریاسه ها میباشد.ازاین محیط برای تشخیص باسیلهای گرم منفی روده ای استفاده میکنند بدین صورت که دراثرتخمیرکربوهید- راتهای موجود در محیط (3قند موجود در محیط) و احیای گوگرد گازH2S ایجاد می شود و...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت  تریپل شوگر ایرون آگارمحیط کشت  تریپل شوگر ایرون آگار اين محيط بطور گسترده در تشخيص باكتريهاي روده‌اي ( اعضاي خانواده انتروباكترياسه ) كاربرد دارد. كه بصورت شيب دار در لوله آزمايش ساخته مي شود و سطح بيشتري براي رشد باكتريها فراهم مي‌آورد . كشت در محيط جامد بصورت عمقي ‌ـ‌ سطحي مي‌گيرد 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اوره براث مرک  محیط کشت اوره براث یک محیط افتراقی برای جداسازی سالمونلا و شیگلا از سایر گروه های اوره آز مثبت آنتروباکتریاسه مثل پروتئوس مناسب می باشد و به منظور بررسی آزمایش مدفوع توسط سو آب از قسمت رکتال مورد استفاده قرار می گیرد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت XLD agar مرک آلمان XLD آگار (گزیلوز- لیزین- دزوکسی کولات آگار) نوعی محیط انتخابی و افتراقی است که برای جداسازی، کشت و تمایز میکروارگانیسم های گرم منفی روده ای بهره‌گیری می شود. این محیط کشت باکتریایی عمدتا” برای جداسازی و تمایز سالمونلا و شیگلا از مثال های بالینی و غیر بالینی کاربرد می شوند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت تیو گلیکولات محیط کشت مایع تیوگلایکولیت (به انگلیسی: Thioglycollate broth) محیط کشت مایعی است که در اصل به هدف اندازه‌گیری اکسیژن مورد نیاز میکروب بهره‌گیری می‌گردد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • برین هارت اینفیوژن آگار Heart Infusion Brin محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث مرک یک محیط مغذی است که برای جداسازی و رشد باکتریهای سخت رشد مورد استفاد قرارمیگیرد. برای غنی کردن محیط میتوان به آن خون اضافه نمود.این محیط برای جداسازی اولیه باکتریهای هوازی ازنمونه های کلینیکی مناسب میباشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت نوترینت آگار آگار نوترینت (به انگلیسی: Nutrient agar)، نوعی محیط کشت ریزاندامگان شناسی است که برای رشد باکتری‌هایی که سخت پسند نیستند، بکار می‌رود. این پیرامون حتی در دماهای بالا نیز جامد است. باکتری‌ها بر روی سطح محیط رشد می‌کنند و کلنی‌های کوچکی را ساختن می‌دهند. در محیط براث نوترینت (محیط مایع نوترینت)، باکتری‌ها در داخل مایع رشد کرده و سوپی...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت برلیانت گرین آگار مرک آلمان یک محیط انتخابی برای جداسازی سالمونلاها می باشد ولی برای جداسازی Sal.typhi یاShigella توصیه نمیگردد. استفاده از یک محیط براث مناسب (تتراتیونات براث) قبل از گشت امکان جداسازی سالمونلا را افزایش می دهد همچنین با اضافه نمودن یک گرم سولفاپیریدین به یک لیتراز این محیط نیز احتمال جداسازی سالمونلا بیشترمیگردد

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • محیط کشت برلیانت گرین بایل براث از  محیط کشت برلیانت گرین بایل براث برای جداسازی و تایید وجود کلی فرمها استفاده میگردد. وجود برلیانت گرین و نمک صفراوی ازرشدباکتریهای گرم مثبت ممانعت میکند.ازاین پیرامون برای کنترل آب, لبنیات ومواد غذایی مورد کاربرد قرارمی گیرد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دی‌ کلرو متان مواد شیمیایی مرک دی‌کلرومتان به انگلیسی Dichloromethane با فرمول شیمیایی CH۲Cl۲ و شکل ظاهری مایع بی‌رنگ ، یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۳۴۴ است. جرم مولی دی‌کلرومتان 84.93 g/mol می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آمونیاک مرک مواد آزمایشگاهی مرک  آمونیاک چیست ؟ یکی از مهمترین ترکیبات هیدروژن دار نیتروژن یا به عبارتی مواد نیتروژن دار است. آمونیاكیکی از مواد خام پایه براي صنایع و به ویژه کشاورزي است 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک شرکت مرک آلمان شرکت پیشرو در علم و فن آوری مواد بهداشتی،دارویی و درمانی می باشد.شرکت مرک سودآورترین شرکت در زمینه ی دارویی شناخته شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ان هگزان مرک ان هگزان به عنوان یک حلال آلی و به چهره مخلوط با حلال های سایر استفاده های بسیار دارد. کاربرد باطل از ترکیبات دربرگیرنده ان هگزان نظیر بو کردن- بوییدن آنها باعث ورود این ترکیبات به تن و موجب برخی صدمات نظیر فلج شدن دست و پا می گردد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بوتانول مرک نرمال بوتانول از خانواده الکل‌ها و و یک ترکیب آلی می‌باشد، یک مونث اشتعال‌زا می‌باشد و در دمای بیشتر از 29 درجه سانتی گراد منفجر می‌شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرمالین مرک آلمان فرمالدئید ، گازی با بوی سریع است. این ترکیب ساده‌ترین عضو گروه آلدئیدها بوده ، فرمول شیمیایی آن HCHO است. فرمالدئید اولین بار بدست دانشمند روسی به نام "الکساندر باتلر" در 1859 کشف شد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • هیدروکلریک اسید اسید کلریدریک از سال هشتصد میلادی شناخته شده است، گلوبر آن را از راه حرارت دادن درهم نمک معمولی و اسید سولفوریک غلیظ به‌دست آورد. گاز اسید کلریدریک بی‌رنگ با بوی سریع و با طمع اسیدی است و از هوا سنگین تر است. این مونث به آسانی تبدیل به مایع می‌شود. این مونث با فلزات و هیدروکسید آن‌ها ترکیب می شود. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سولفوریک اسید سولفوریک اسید ( sulfuric acid ) یا اسید سولفوریک در زمره مواد خطرناک پیمان دارد و فرمول شیمیایی آن H۲SO۴ می باشد. این مونث شیمیایی، خورنده و پیامد دهنده است در فهرست موادی که از نظر سلامت جسمانی حائز خطرات خاص میباشد

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیرآلات گاز آزمایشگاهی

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر خاک PHمتر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PHخاک استفاده می شود.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • EC/TDS متر قلمی8351 هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • EC/TDS متر قلمی8361 هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنداکتیویمتر رومیزی مدل AZ 86503 کنداکتیویمتر رومیزی  هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PHمتر پرتابل8601 PHمتر pH متر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PH مواد هست. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر (probe) و اندازه‌گیر (meter) هست. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و اندازه pH را نمایش می‌دهد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • PH متر رومیزی مدل86501 pH متر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PH مواد هست. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر (probe) و اندازه‌گیر (meter) هست. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و اندازه pH را نمایش می‌دهد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ph متر قلمی AZ8686 دستگاه پی اچ متر قلمی phمتر وسیله ای الکترونیکی برای سنجش پتانسیل H "اسیدی یا قلیایی" در محیط مورد نظر می باشد و معمولا شامل دو قسمت اصلی الکترود "سنسور"و دستگاه pH متر "ترنسمیتر"  می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ph متر قلمی AZ8685 ph متر قلمی phمتر آزمایشگاهی  وسیله ای الکترونیکی برای سنجش پتانسیل H "اسیدی یا قلیایی" در محیط مورد نظر می باشد و معمولا شامل دو قسمت اصلی الکترود "سنسور"و دستگاه pH متر "ترنسمیتر"  می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میکسر آزمایشگاهی 2000دور دیجیتال میکسر آزمایشگاهی  میکسر میله ای فول دیجیتال خوب مواد با ویسکوز کم - میکسر میله ای فول دیجیتال خوب مواد با ویسکوز کم جهت هم زدن و مخلوط کردن مواد استفاده می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میکسر خورشیدی از میکسر خورشیدی یا شیکر خورشیدی برای مخلوط کردن به عبارت سایر سر و ته کردن بطور کامل مایعات درون لوله ها مصرف میشود. دستگاه بصورت دورانی جنبش میکند تا مایعات درون لوله ها بطور کامل همگن گردد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • میکسر هماتولوژی آزمایشگاهی از میکسر هماتولوژی برای مخلوط کردن و همگن نگه داشتن خون و هر سوسپانسیون دیگر دارای دو جنبش چرخشی و الاکلنگی بطور همزمان بوده که 30 دور در دقیقه گردشی و 4 دور دقیقه الاکلنگی می چرخد

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دستگاه میکروفیوژ آزمایشگاهی از بین تجهیزات آزمایشگاهی متداولی که وجود دارند می توان میکروفیوژ ( میکرو سانتریفیوژ ) را اسم برد که به منظور چرخاندن مثال های محدود مایع در سرعت های بالا مصرف می شود .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ هماتوکریت آزمایشگاهی از دستگاه سانتریفیوژهماتوکریت برای اندازه گیری و سنجش اندازه هماتوکریت موجوددر خون مصرف می شود اصول کار سانتریفیوژ هماتوکریت  یا سانتریفیوژمیکروهماتوکریت براساس نیروی فرار از مرکز می باشد و درتمامی آزمایشگاههای تشخیص طبی وجوددارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • روتاتور vdrl روتار آزمایشگاهی روتاتور آزمایشگاهی دستگاهی که دارای صفحه ای هموار و مستطیل شکل است که حركت دوراني دارد لغایت مواد و محلول داخل لوله شيشه اي يا ظروف ویژه روي اين صفحه پیمان داده شوندتا از راكد شدن و يا از خاتمه نشين شدن آن جلوگيري شود. عموما از این دستگاه برای آزمایش های بیولوژیک و میکروبیولوژیک کاربرد میشود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون خلاء 55 لیتری: آون خلاء  آون خلاء یا خشک کن خلاء محفظه ای هست که عمل خشک کردن در خلاء در آن صورت می گیرد. اغلب در صنایع داروسازی این وسیله را آون خلاء (Vacuum Oven) می نامند

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فن سانتریفیوژی2800دور: فن سانتریفیوژ 1400 دور با موتور های تولید چین و فرانسه با پوسته تولید داخل با حلزونی بزرگ می باشند این فن ها  مخصوص هود های با ابعا د بزرگ از قبیل 150  و  180    است  که نیاز به مکندگی هوا با توان بالا با صدای مکش بسیار کم هستند .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فن سانتریفیوژ هود 1400 دور فن سانتریفیوژ 1400 دور با موتور های مختلف با پوسته تولید داخل با حلزونی بزرگ می باشند این فن ها  مخصوص هود های با ابعا د بزرگ از قبیل 100،120،150 ,   است  که نیاز به مکندگی هوا با توان بالا با صدای مکش بسیار کم هستند .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سروفیوژ آزمایشگاهی دیجیتال دستگاه سرفیوژ همان سانتریفیوژ هست با سایز کوچکتر که بیشتر جهت سانتریفیوژ کردن لوله های تستگاهی و تست های دسته خونی و کراس مچ به کار میرود. از برتری های این دستگاه میتوان به تایمر دار بودن آن اشاره نمود . رابط کاربری طراحی شده زیاد ساده و قابل فهم هست به صورتی که کاربر به راحتی میتواند با دستکاه کار کند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • جارتست 4 سلولی آزمایشگاهی جارتست  آزمایشگاهی  روش مانند سازی کردن یک فرآیند تصفیه ی آب به میزان کامل است، یعنی در اختیار اپراتور های سیستم ایده ای در رابطه با نحوه ی رفتار مواد شیمیایی تصفیه کننده و عملکرد آن با نوع خاصی از آب خام ، قرار می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • جارتست 6 سلولی آزمایشگاهی جارتست  آزمایشگاهی  روش مانند سازی کردن یک فرآیند تصفیه ی آب به میزان کامل است، یعنی در اختیار اپراتور های سیستم ایده ای در رابطه با نحوه ی رفتار مواد شیمیایی تصفیه کننده و عملکرد آن با نوع خاصی از آب خام ، قرار می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی7.5 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی3 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی2.5 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کوره الکتریکی3 لیتری1100درجه کوره الکتریکی آزمایشگاهی  کوره الکتریکی به منظور اندازه گیری خاکستر مواد خوراکی از دستگاهی با توانایی فرآوری 1000 درجه سانتیگراد حرارت مصرف میگردد که به آن کوره الکتریکی آزمایشگاهی گویند . دارای یک بدنه خارجی فلزی بوده که در داخل با یک بافت آجری نسوز مخصوص ، عایق بندی کردیده هست.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آب مقطرگیری 3 لیتر در ساعت کندانسور شیشه ای دستگاه آب مقطر گیری می تواند اکثر مواد معدنی ، فلزات ، مواد شیمیایی آلی و میکرو ارگانیسم ها را از آب را حذف کنند . یک دستگاه آب مقطر گیری پاک و به خوبی نگاه داشته شده بیش از 95 درصد مواد معدنی ، از جمله سدیم ، سولفات ، نیترات و آرسنیک را حذف خواهد کرد 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آب مقطر گیری 3 لیتر در ساعت دستگاه آب مقطر گیری می تواند اکثر مواد معدنی ، فلزات ، مواد شیمیایی آلی و میکرو ارگانیسم ها را از آب را حذف کنند . یک دستگاه آب مقطر گیری پاک و به خوبی نگاه داشته شده بیش از 95 درصد مواد معدنی ، از جمله سدیم ، سولفات ، نیترات و آرسنیک را حذف خواهد کرد . 

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری جوش4خانه ترموستاتیک بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری 8 خونه ترموستاتیک بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری آزمایشگاهی ترموستاتیک بن ماری جوش6خانه ترموستاتیک بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری سرولوژی25لیتری بن ماری آزمایشگاهی دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هستیل با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در  بن ماری آزمایشگاهی  می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • بن ماری جوش15لیتری  بن ماری دستگاهی هست که دارای حوضچه ای هست با آب پر می شود و ظروف گوناگون آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. جنبش همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب برپایی حرارت یکنواخت و قابل کنترل در بن ماری می شود

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر آب سرد تک آزمایشگاهی شیر آلات اساس ی آزمایشگاهی شما به عنوان عضوی ثابت از سینک شما به کار گرفته می شوند . این شیر آلات زیاد مانند به شیر آلات حمام یا آشپزخانه هستند چون همان کار فراهم سازی آب گرم و سرد را برای شستشو و زیر آب گرفتن ابزارها های آزمایشگاهی انجام می دهند 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی شیر آلات  آزمایشگاهی شما به عنوان عضوی ثابت از سینک شما به کار گرفته می شوند . این شیر آلات مانند  شیر آلات حمام یا آشپزخانه هستند چون همان کار فراهم سازی آب گرم و سرد را برای شستشو و زیر آب گرفتن ابزارها ی آزمایشگاهی انجام می دهند 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو  آزمایشگاهی 100 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو آزمایشگاهی 75 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو  آزمایشگاهی 25 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوکلاو  آزمایشگاهی  اتوکلاو  آزمایشگاهی 10 لیتری اتوکلاو آزمایشگاهی  دستگاهی هست که دارای یک ظرف بخار می باشد و برای سترون کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی طراحی شده هست

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور یخچالدار یک انکوباتور یخچال دار برای حفظ دمای ثابت بر اساس الزامات خنک کننده برای تحقیق طراحی شده است. تنظیمات درجه حرارت معمولی از -50 ° C تا 65 ° C بر اساس انواع مختلفی از نوع کنسرو است، هر چند گردش هوا مجاز است بیشتر استفاده می شود. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور هوشمند انکوباتور100لیتری هوشمند انکوباتور آزمایشگاهی برگرفته از واژه لاتین incubare به معنای پرور شدادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده  می باشد که به منظور نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکوباتور 55 لیتری دیجیتال انکوباتور برگرفته از واژه لاتین incubare به معنای پرور شدادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده  می باشد که به منظور نگهداری و رشد میکروارگانیسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون200لیتری هوشمندفن دار از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فور140لیتری هوشمندفن دار از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون آزمایشگاهی 35 لیتری از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • آون آزمایشگاهی 55 لیتری از آون آزمایشگاهی یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به هدف خشک کردن و هستریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی هستفاده می‌شود.به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد پیشه می‌کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که لغایت دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌رطوبتایند. ازآون آزمایشگاهی  با اسامی «آون هوای...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیکر ارلن بالن آزمایشگاهی شیکر ارلن بالن آزمایشگاهی برای هم زدن مایعات در ظروف آزمایشگاهی برای اعمالی همانند ارزیابی ها، پیرامون های کشت، رنگ آمیزی، تحلیل های داروشناسی، آنالیز آلودگی آب و همولیز بهره‌گیری می شوند

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دستگاه روتاری اواپراتور(تقطیر در خلا) روتاری اواپراتور  عمدتا در صنایع دارویی، شیمیایی و بیولوژیکی مانند غلظت، کریستالیزاسیون، خشک کردن، جداسازی و بازیافت حلال استفاده می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود لامینار آزمایشگاهی هود لامینار عرض 130 ارتفاع 240 عمق 75 هود لامینار آزمایشگاهی ، محیط های کاری بدون ذرات را بوسیله هواپیما از طریق یک سیستم تصفیه ایجاد می کند و آن را در یک سطح کار در یک جریان هوای گرم یا یکنواخت هدایت می کند. آنها یک محیط عالی هوا تمیز برای تعدادی از الزامات آزمایشگاهی را فراهم می کنند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود لامینار هود لامینار عرض 90 ارتفاع 200 عمق 60 هود لامینار آزمایشگاهی ، محیط های کاری بدون ذرات را بوسیله هواپیما از طریق یک سیستم تصفیه ایجاد می کند و آن را در یک سطح کار در یک جریان هوای گرم یا یکنواخت هدایت می کند. آنها یک محیط عالی هوا تمیز برای تعدادی از الزامات آزمایشگاهی را فراهم می کنند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود شیمیایی  هود شیمیایی عرض 150 ارتفاع 240 عمق 75 هود شیمیایی آزمایشگاهی برای ایمنی هر محیط آزمایشگاهی ضروری است. هود های شیمیایی  آزمایشگاهی به عنوان حفاظت در برابر گازهای سمی و بخار کار می کنند، با کشیدن هوا از اتاق و آزاد کردن آن در خارج و یا فیلتر کردن آن به داخل اتاق. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود شیمیایی آزمایشگاهی هود شیمیایی عرض 120 ارتفاع240 عمق 75 هود شیمیایی آزمایشگاهی برای ایمنی هر محیط آزمایشگاهی ضروری است. هود های شیمیایی  آزمایشگاهی به عنوان حفاظت در برابر گازهای سمی و بخار کار می کنند، با کشیدن هوا از اتاق و آزاد کردن آن در خارج و یا فیلتر کردن آن به داخل اتاق

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • هود شیمیایی عرض 100 ارتفاع200عمق 60 هود شیمیایی آزمایشگاهی برای ایمنی هر محیط آزمایشگاهی ضروری است. هود های کیمیایی  آزمایشگاهی به عنوان حفاظت در برابر گازهای سمی و بخار کار می کنند، با کشیدن هوا از اتاق و آزاد کردن آن در بیرون و یا فیلتر کردن آن به داخل اتاق

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیکر لوله ورتکس شیکر لوله برای لوله های گریز از مرکز، لوله های آزمایش یا فلاسک های کوچک مفید است. دستگاه شیکر لوله یا همان ورتکس وسیله ای ست که برای مخلوط کردن نمونه های تو لوله با حجم های کم کاربرد دارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ prp سانتریفیوژ prp دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا کاربرد می‌شود. از دستگاه سانتریفیوژprp برای متمایز کردن ذرات جامد از یک مایع یا بخش مخلوط مایعات به اجزای مختلف کاربرد می‌شود. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ آزمایشگاهی 24شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ آزمایشگاهی 16شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ آزمایشگاهی 4 شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سانتریفیوژ آزمایشگاهی  سانتریفیوژ آزمایشگاهی 8شاخه سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. جداسازی با چرخش یک مخزن حاوی مواد با سرعت بالا به دست می آید؛ نیروی گریز از مرکز، مواد سنگین تری را به خارج از کشتی تحویل می دهد

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سینک آزمایشگاهی سینک آزمایشگاهی 16*16 سینک های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار  هستند. این به این دلیل است که آزمايشگاه ها در طول روز آزمایش های زیادی در حال انجام است وتحلیه مواد در درون سینک انجام می پذیرد.د.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سینک آزمایشگاهی 15*30 خرید سینک آزمایشگاهی سینک های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار  هستند. این به این دلیل است که آزمايشگاه ها در طول روز آزمایش های زیادی در حال انجام است وتحلیه مواد در درون سینک انجام می پذیرد.د.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سینک آزمایشگاهی پلیمری ضد اسید سینک پلیمری ضد اسید 30*30 سینک های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار  هستند. این به این دلیل است که آزمايشگاه ها در طول روز آزمایش های زیادی در حال انجام است وتحلیه مواد در درون سینک انجام می پذیرد.د.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سینک آزمایشگاهی سینک آزمایشگاهی 45*45 سینک های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار  هستند. این به این دلیل است که آزمايشگاه ها در طول روز آزمایش های زیادی در حال انجام است وتحلیه مواد در درون سینک انجام می پذیرد.د.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • سینک آزمایشگاهی سینک آزمایشگاهی 45*60 سینک های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار  هستند. این به این دلیل است که آزمايشگاه ها در طول روز آزمایش های زیادی در حال انجام است وتحلیه مواد در درون سینک انجام می پذیرد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی رومیزی چشم شوی روسینکی در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.چشم شوی روسینکی بر روی سینک آزمایشگاه نصب می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی دیواری استیل چشم شوی دیواری در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.چشم شوی دیواری  بر روی دیوار آزمایشگاه نصب می شود.که در این صورت نخستین اقدام مصرف از آب فراوان جهت رقیق سازی و شستشوی مواد شیمیایی از روی بدن می باشد .

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی دیواری گالوانیزه چشم شوی دیواری در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.چشم شوی دیواری  بر روی دیوار آزمایشگاه نصب می شود.که در این صورت نخستین اقدام مصرف از آب فراوان جهت رقیق سازی و شستشوی مواد شیمیایی از روی بدن می باشد .

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی رومیزی آزمایشگاهی(استیل) چشم شوی رومیزی  در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.چشم شوی رومیزی بر روی سکوبندی آزمایشگاه نصب می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی آزمایشگاهی رومیزی چشم شوی رومیزی آزمایشگاهی (گالوانیزه) چشم شوری رومیزی  در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.چشم شوی رومیزی بر روی سکوبندی آزمایشگاه نصب می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی ایستاده آزمایشگاهی چشم شوی ایستاده آزمایشگاهی(استیل) چشم شوی اضطراری ایستاده  در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم شوی ایستاده چشم شوی ایستاده آزمایشگاهی(گالوانیزه) چشم شوی اضطراری ایستاده  در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • دوش و چشم شوی آزمایشگاهی دوش و چشم شوی آزمایشگاهی (استیل) دوش و چشم شوی اضطراری آزمایشگاهی در مواقعی کاربرد دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • دوش و چشم شوی دوش و چشم شوی آزمایشگاهی گالوانیزه دوش و چشم شوی اضطراری  دوش و چشم شوی اضطراری آزمایشگاهی در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد.یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند.

  1 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف