لیست محصولات این تولید کننده جارتست

جارتست

جارتست آزمایشگاهی

جارتست 6 سلولی آزمایشگاهی

جارتست 4سلولی آزمایشگاهی

لیست مقایسه محصولات

انصراف
  • جارتست 4 سلولی آزمایشگاهی جارتست  آزمایشگاهی  روش مانند سازی کردن یک فرآیند تصفیه ی آب به میزان کامل است، یعنی در اختیار اپراتور های سیستم ایده ای در رابطه با نحوه ی رفتار مواد شیمیایی تصفیه کننده و عملکرد آن با نوع خاصی از آب خام ، قرار می دهد. 

    1 نقد(ها)
    بیشتر
  • جارتست 6 سلولی آزمایشگاهی جارتست  آزمایشگاهی  روش مانند سازی کردن یک فرآیند تصفیه ی آب به میزان کامل است، یعنی در اختیار اپراتور های سیستم ایده ای در رابطه با نحوه ی رفتار مواد شیمیایی تصفیه کننده و عملکرد آن با نوع خاصی از آب خام ، قرار می دهد. 

    1 نقد(ها)
    بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف